REGULACIJE

Diferenčni termostat FIRŠT DTC 100/2

Producer

Diferenčni termostat DTC 100/2 je namenjen za pripravo sanitarne vode v sistemih ogrevanja z regulacijo enega ogrevalnega kroga. Je analogna izvedba termostata, s katerim je mogoče nastaviti željeno temperaturo v bojlerju in diferenco temperatur.

Dokumenti za prenos

Diferenčni termostat FIRŠT DTC 100/2

Tehnični list

Opis

Diferenčni termostat FIRŠT DTC 100/2

 

DTC 100/2 je enojni diferenčni termostat namenjen ogrevanju sanitarne vode iz enega izvora (kolektorji, toplovodni kotli, toplotne črpalke, ....).
Termostat krmili eno črpalko oz. elektromotorni krogelni ventil (MV 110.. serije 800 naše proizvodnje).

 

Termostat nam omogoča nastavitev dveh parametrov in sicer:
1. Nastavitev max. temperature v bojlerju med 10 in 90°C
To temperaturo nam določa tipalo T2, ki ga običajno montiramo na višini zgornje tretjine izmenjevalca.

2. Nastavitev diference oz. razlike med temperaturo v bojlerju in izvorom ogrevanja (kolektorji). Nastavljiva med 5 in 15 K.
S to nastavitvijo določimo za koliko mora biti izvor ogrevanja (kolektor, peč, ...) toplejši kot pa voda okoli izmenjevalca v bojlerju, da regulator prekrmili ventil in vklopi črpalko.
Nastavitev diference je odvisna od tega kolikšne so toplotne izgube na sistemu. Na te izgube največ vplivajo dolžine cevi od izvora do bojlerja in njihova izoliranost.

 

Delovanje:
Enojni diferenčni termostat DTC 100/2 meri temperaturo v izvoru (kolektorji, peč, ...) in v porabniku (bojler).
Da je dosežen učinek ogrevanja, mora imeti grelno telo (grelec v bojlerju) vsaj 3-5 K višjo temperaturo, kot porabnik (voda v bojlerju). Zato je minimalna diferenca, ki jo je možno nastaviti 5 K (tovarniška nastavitev). Kadar je temperatura v izvoru vsaj za 5 K višja od temperature vode okoli izmenjevalca v porabniku termostat odpre ventil (EMV...) ali vklopi črpalko in zapre ventil ali izklopi črpalko, ko je temperaturna razlika manjša od 3-4 K. Termostat izklopi črpalko tudi takrat, kadar je dosežena nastavljena temperatura vode v bojlerju (nastavljiva med 10 do 90°C). V kompletu sta dve tipali (T1 in T2), ki jih montiramo eno v izvor ogrevanja drugo pa v zgornjo polovico izmenjevalcev v posameznih bojlerjih.

 

Prednosti:
* Nastavljiva temperaturna diferenca med virom in porabnikom v mejah med 5 in 15 K.
* Potencialni izhod s preklopnim kontaktom SPDT 230V, 50Hz
* Nastavitev željene temperature v porabniku (bojler) med 10 in 90°C
* Podpora sistemu z obtočno črpalko ali z elektromotornim krogelnim ventilom
* Možnost ročnega krmiljenje za potrebe preizkusa delovanja ali v primeru okvare tipal
* Možnost popolnega izklopa delovanja termostata